Inspirace pro každého, kdo chce být úspěšný


Co vám říká jméno David MareÄek? Že tohoto pána vůbec neznáte? A co vám říká jméno Miroslav Trnka? Že také nic? A podnikáte? Jste manažery podniků? Ale příliÅ¡ se vám nedaří? Nevíte, kde dÄ›láte chybu? Pak vÄ›zte, že první jmenovaný muž stojí za souÄasným úspÄ›chem ÄŒeské filharmonie, kterou dokázal pozvednout na novou úroveň, vyjednat vyšší odmÄ›ny, lepší angažmá v zahraniÄí, lepší sály a tak dále, zatímco druhý, námi zmiňovaný muž zase stojí za úspÄ›chem antivirového programu NOD, který vytvoÅ™il spolu s panem Petrem PaÅ¡kem a který ocenilo i prestižní americké periodikum CRN. A jeÅ¡tÄ› doplníme jedno jméno. Lubor Kovařík, který je tvůrcem úspÄ›chu ÄŒeské zbrojovky, která prožívá nejlepší období své dosavadní historie. Co mají tito muži spoleÄného? A co to má co dÄ›lat s vámi? VÅ¡ichni jmenovaní vystoupí na prestižní konferenci, která může velmi dobÅ™e posloužit jako inspirace i pro vaÅ¡i manažerskou kariéru. To, co vám tito Å™eÄníci mohou pÅ™edat, budou klíÄové informace o tom, jak správnÄ› pÅ™emýšlet ve svÄ›tÄ› obchodu, aÅ¥ už se jedná o hudbu nebo o zbranÄ›. Nezáleží tedy na tom, v jakém oboru pracujete vy, informace získané od tÄ›chto úspěšných manažerů se vám zcela jistÄ› budou hodit!

Konference s hvÄ›zdným obsazením Å™eÄníků

Nyní máte tedy jedineÄnou příležitost vyslechnout si klíÄové informace od pÅ™edních manažerů, jakými jsou David MareÄek, Miroslav Trnka Äi Lubor Kovařík. Ti budou vyprávÄ›t o svých zkuÅ¡enostech a budou vám tak pÅ™edávat neocenitelné informace, které využijete k vlastnímu budování úspÄ›chu. V dneÅ¡ní dobÄ› není cennÄ›jšího bonusu, než pÅ™edání know-how, které si vÄ›tÅ¡inou každý žárlivÄ› stÅ™eží. ProstÅ™ednictvím konference, na kterou máte možnost se podívat, tak dostanete možnost posunout svou kariéru dál. Záleží ale jen a pouze na vás, jakým způsobem se získanými informacemi naložíte.

Nezařazené