Víte, co to vlastně je?


JistÄ› jste již vÅ¡ichni slyÅ¡eli spojení slov „plovoucí podlaha“. To je termín zcela běžnÄ› užívaný, každý si pod ním jistÄ› dovede pÅ™edstavit vnÄ›jší vzhled, nicménÄ› víte, jak se vlastnÄ› pokládá? Slovo plovoucí nám naznaÄuje, že povrch nemusí být pevnÄ› spojen s podkladovou vrstvou. Možná ani toto laikovi příliÅ¡ nepÅ™iblíží onen proces, nicménÄ› není nutné do této problematiky příliÅ¡ hluboce zabíhat. Pro nás, běžné uživatele, jsou důležité užitné vlastnosti této dÅ™evÄ›né podlahy, případnÄ› laminátové verze téhož. A tomu již rozumíme.

Laminát je krátkodobé řešení

Jako u vÅ¡eho ostatního v životÄ›, i zde má každá varianta svá pro i proti. Kdo chce investovat dlouhodobÄ›, nechce totéž za pár let znovu Å™eÅ¡it, jednoznaÄnÄ› by mÄ›l zvolit dÅ™evÄ›nou verzi. Její životnost se pohybuje v rozmezí 15 až 25 let, což je zhruba dvojnásobek životnosti laminátové. ZdánlivÄ› vyšší cena se tedy vykompenzuje životností. Volte Å™eÅ¡ení, které je Vám nejpříjemnÄ›jší na dotek, pÅ™ijÄte si sáhnout do naší kamenné provozovny na Praze 1. Možná se nakonec rozhodnete pro zcela jiné Å™eÅ¡ení, možností se nabízí celá Å™ada.

Nezařazené