Vysoce účinné trhací nýty


Nýtovat je možné více způsoby, ovÅ¡em v souÄasné dobÄ› se asi nejvíce osvÄ›dÄilo takzvané slepé nýtování, pÅ™i kterém se používají speciální kleÅ¡tÄ› pro aplikaci a nýty jsou opatÅ™eny trnem. Pomocí kleÅ¡tí dojte k dokonale silnému sevÅ™ení spojovaných Äástí, zapomeňte již na neÅ¡ikovné kladivo, se kterým se také dosti nadÅ™ete. Použijete-li trhací nýty nebo též slepé nýty, postaÄí přístup z pÅ™ední strany materiálu, jde tedy o spoje s aplikací pouze z jedné strany. Každý takto vytvoÅ™ení spoj, má velice dlouhou trvanliovost.

Výhody a nevýhody slepého nýtování

Těžko byste hledali nÄ›jaké nevýhody u slepých nýtů, pro Å™emeslníky a také kutily se jedná o jasnou volbu, pokud se rozhodnou pro nýtování Äehokoliv. Výhod, tÄ›ch už je dostatek. PÅ™edevším oceníte nerozebiratelnost a maximální pevnost spojů, budete nadmíru spokojeni se snadnou aplikací pomocí kleÅ¡tí, kterou zvládnou pÅ™i troÅ¡ce Å¡ikovnosti také dámy. Nýtování z jedné strany, pÅ™i kterém použijete trhací nýty je také samo o sobÄ› výhodou, nemusíte nic rozebírat, abyste se dostali ke spojovaným plochám.

Nezařazené